نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برنامه ریزی جهت تسریع در احداث جاده معدن چاه گز بافق


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در جلسه سه جانبه زاده رحماني فرماندار بافق، افخمي مديرعامل سازمان همياري شهرداري ها و اسلامي سرپرست مجتمع فلات مركزي پيرامون تسريع در احداث جاده چاه گز، بحث و تصمیم گیری شد.

در اين جلسه مقرر شد پيگيري هاي لازم در خصوص تعيين تكليف پيمانكار فعلي و طي مراحل قانوني جهت شروع به كار پيمانكار جديد از طريق سازمان ايميدرو به عمل آيد.