نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی ویژه اعضای شورای اسلامی روستاهای بافق


به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق، به منظور آشنایی هر چه بیشتر رؤسا و اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با وظایف، تشکیلات و جایگاه قانونی شوراها یک دوره آموزشی در محل فرمانداری برگزار گردید.

در ابتدای این دیدار پورامینی بخشدار مرکزی ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین در جلسه به اهمیت نقش و جایگاه قانونی شوراهای اسلامی اشاره و بر وظیفه اصلی شوراها که همان ابلاغ و نظارت بر پیگیری مصوبات شورا است تأکید کرد.

وی هم چنین عنوان داشت: به منظور آشنایی اعضای دوره جدید شورای اسلامی روستاها با وظایف و هم چنین ارتقاء سطح دانش آن ها تصمیم گرفته شد تا با برگزاری این دوره و کارگاه آموزشی که شامل بیان وظایف و تشکیلات شوراها، نحوه نگارش صحیح صورتجلسات شورا جهت ارسال به کمیته انطباق مصوبات شوراها و سایر موارد کاربردی و دارای اهمیت می باشد بتوانیم امور روستاها و به ویژه شوراها را تسهیل نماییم.

در ادامه تعدادی از کارشناسان بخشداری مطالب و توضیحاتی را در خصوص موضوع جلسه و موارد یادشده ارائه کردند.