نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

مسائل و مشکلات کارگران معدن کوشک بافق بررسي و پیگیری شد

در قالب کمیسیون کارگری شهرستان بافق؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ جلسه کمیسیون کارگری شهرستان بافق با حضور نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی، فرماندار بافق، جمعی از اعضای این کمیسیون و مدیرعامل و برخی از کارشناسان و نماینده کارگران معدن کوشک بافق در محل فرمانداری برگزار شد.

در ابتداي این نشست فرماندار بافق درگذشت یکی از کارگران جوان معدن کوشک بافق در حادثه چند روز گذشته را تسلیت گفت و اظهار داشت: با توجه به وجود منابع معدنی غنی در شهرستان و کارگری بودن این منطقه و همچنین اشتغال اکثریت مردم بافق و شهرستان هاي هم جوار در معادن اطراف، مدیران معادن و مسئولان مرتبط شهرستان باید به نحوی عمل کنند که کمترین مشکل و حادثه در این اماکن ایجاد شود.

محمد زاده رحمانی در ادامه با اشاره به اینکه حوادث در معادن و کارگاه ها در همه نقاط دنیا وجو دارد افزود:باید مدیران جهت کاهش خطرات و حوادث کاری کارگران، ایمن سازی معادن و کارگاه های صنعتی و همچنین آموزش مسائل ایمنی را در دستور کار خود قرار دهند.

در ادامه این جلسه حاضرین به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل و مشکلات کارگران شاغل در معدن کوشک بافق پرداختند و تصمیماتی از جمله در زمینه رفع مسائل نا ایمن و شتاب گیری در ایمن سازی معدن و گزارش روند اجرای آن به کمیسیون کارگری طی سه ماه آینده، برگشت ساعات کاری کارگران به روال گذشته، اجراي طرح طبقه بندی و برقراری مزایا قانونی کارگران و... اتخاذ شد.