نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

« اطلاعيه توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع »

« اطلاعيه توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع »


« اطلاعيه توزيع كالابرگ نفت سفيد و گاز مايع »

همشهريان محترم مي توانند جهت تهيه كالابرگ مورد نياز حداكثر تا تاريخ 28 /89/10 با در دست داشتن مدارك ذيل به اداره پست شهرستان بر اساس جدول زمان بندي ذيل مراجعه نمايند .

 

مدارك مورد نياز :

1- اصل و فتوكپي كارت ملي وشناسنامه سرپرست خانوار وشناسنامه كليه اعضاءخانواده

2- ارائه اصل و فتوكپي ته سوش كالابرگ مرحله 13 استان يزد

3- ارائه كالا برگ 504 شهري ،404 روستايي و 304 عشايري بسيج اقتصادي استان يزد

4- ارائه قبض آب و برق و تلفن (حاوي كدپستي محل سكونت)جهت شهر ها و روستا هاي فاقد گاز طبيعي 

 

ايام هفته

شنبه

يكشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

خانوار 1 و 2 نفره

-

-

-

14/10/

15/10/

-

خانوار 3 و 4 نفره

-

-

-

-

-

16/10/

خانوار 3 و 4 نفره

18/10/

19/10/

20/10/

21/10/

-

-

خانوار 5 و 6 نفره

-

-

-

-

22/10/

23/10/

خانوار 5 و 6 نفره

25/10/

26/10/

-

-

-

-

خانوار بالاتر از 7 نفر

-

-

27/10/

28/10/

-

-