نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ابلاغ مصوبه الحاق ۳۵ روستا، آبادی و مکان به شهرستان بافق

ابلاغ مصوبه الحاق ۳۵ روستا، آبادی و مکان به شهرستان بافق به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در پی ابلاغ مصوبه شماره( ۱۶۵۴۱۸/ت_ ۵۵۱۸۵/ ه) مورخ ۱۳۹۷.۱۲.۱۱ هیئت محترم دولت توسط طالبی استاندار یزد مبنی بر الحاق ۳۵ روستا، آبادی و مکان به بخش مرکزی شهرستان بافق، زاده رحمانی فرماندار بافق نیز روز گذشته طی مکاتبه ای با ادارات و نهادهای شهرستان، خواستار توجه به این مناطق و ارائه خدمات به آنها توسط دستگاه های اجرایی، انتظامی و قضایی شد.

لازم به ذکر است که مناطق بشگان، خوسف، دشتخان، اسپی دران، رضوان، عزیزآباد، حسین آباد، ده بالا، محمد آباد، علی آباد، لطف آباد، ده احمدی، جنت آباد، بنزشگون، ده ملک، خرماتو، مورو، کبو، چناروئیه، چرمیز، بیدو، خرم آباد، ترشی شو، جوزو پایین، زید آباد، جوزو بالا، منصوریه، اکبر آباد، بیدون پنج، ده لردو، بهجت آباد، بنه بید، برکان و معدن سرب چاه بنیز جهت تشکیل شهرستان بهاباد در سال ۱۳۸۸ طی مصوبه دولت وقت از بافق جدا و به بهاباد ملحق شده بودند.