نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آب شرب مردم يزد و حقايقي كه در اين هياهو و جنجال گم شده است

آب شرب مردم يزد و حقايقي كه در اين هياهو و جنجال گم شده استدر ماهي كه گذشت مكررا خبر مي رسيد كشاورزان ورزنه به خط لوله انتقال آب يزد تعرض كرده و باعث قطع آب شده اند و متاسفانه شبكه هاي ماهواره اي و رسانه هاي معاند نيز از اينكه آب شرب يك شهر مهم و تاريخي ايران قطع شده و كودكان آن به علت در دسترس نبودن آب شرب با كيفيت راهي بيمارستان شده اند، خوشحال شده و هورا مي كشيدند.

البته خيلي دور از ذهن مي نمايد كه يك كشاورز دست به اين كار بزند چون كشاورزان جزو مهربانترين انسان هاي روي زمين هستند و مضافا اينكه يك ورزنه اي اصيل نمي تواند دست به چنين اقدامي بزند چون به غير از علما و جامعه شناسان داخلي، مورخيني همچون پترس گيلانتز (١١٣٥) و ماكسيم سيرو (١٩٥٩) اهالي ورزنه را مردماني پاك سرشت نام نهاده كه در بين اصفهان و يزد همواره منشا تلاش و آباداني بوده و ارتباطات آنها نيز بيشتر با عقدا، ندوشن و يزد بوده لذا اميدواريم تكميل هر چه سريعتر محور ندوشن - ورزنه به اين ارتباطات و رفت و آمدها بيافزايد هر چند در حال حاضر هم كم نيستند جوانان اهل ورزنه كه در يزد و شهرهاي تابعه استان يزد مشغول كسب و كار هستند.

و اما از اين كه بگذريم تامل در چند نكنه پيرامون خط انتقال آب نيز مي تواند ذهن ما را معطوف به واقعيت هاي بيشتري نمايد:

١- آبي كه براي شرب مردم يزد منتقل مي شود از زاينده رود نيست بلكه از سرشاخه هاي كارون است كه ابتدا با تونل كوهرنگ به اين سوي زردكوه بختياري منحرف گرديده و سپس به سد زاينده رود ريخته شده و منتقل مي شود. حجم اين مقدار آب انتقالي اگر در يك رودخانه رها شود انرژي حركت نداشته و در فاصله چند صد متري فرو مي رود و اين را مقايسه كنيد با تعداد چاه هاي غيرمجازي كه بنا به برخي آمار در سايت ها و تارنگاشت ها حدود ١١ هزار حلقه آن در استان اصفهان وجود دارد.

٢- ايران جزو كنوانسيون بين المللي تالاب هاست و حقابه تالاب ها هم بايد رعايت شود. هر گاه در سال هاي ترسالي آب زاينده رود به باتلاق گاوخوني مي رسيده سفره هاي آب زيرزميني ندوشن در جنوب ميبد و شهرستان هاي ابركوه و خاتم نيز تغذيه و چشمه سارها و قنوات جاري مي شده اند لذا مردم اين ٣ شهر و شهرستان هم مانند مردم ورزنه از خشكسالي و عدم رسيدن آب به باتلاق گاوخوني متضرر شده اند كه تنها راه حل آن نزول رحمت آسماني و بارش باران و برف است.

اميدواريم مردم سه استان چهارمحال و بختياري، اصفهان و يزد كه همواره در طول تاريخ در كنار هم و حامي يكديگر بوده اند،  در اين برهه نيز براي در كنار هم زيستن و استفاده از منافع مشترك، بر محور وفاق و همدلي حركت نموده و بهانه اي دست عناصر فرصت طلبي كه آگاهانه در پي ايجاد ناامني و بر هم زدن جو رواني مي باشند، ندهند.

محمد زاده رحماني/  مدرس دانشگاه