نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اتمام ساخت سردرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق

اتمام ساخت سردرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق


اتمام ساخت سردرب دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
 

سردرب ورودی دانشگاه آزاد اسلامی بافق ساخته و آماده بهره برداری گردیده است.

سعید ابراهیمی ­_ مدیر عمرانی دانشگاه ، با بیان این مطلب افزود، باتوجه به اینکه سردرب ورودی هر مجموعه ای، نشان و سمبل برای آن محسوب می شود، دانشگاه آزاد اسلامی بافق نیز طرح ساخت سردرب برای دانشگاه را از سال 1388 آغاز کرد.

ابراهیمی در مورد نقشه مورد استفاده در ساخت این بنا نیز گفت: این نقشه از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان نقشه تیپ، تهیه گردیده و برای اجرا در اختیار واحد قرار گرفته است.

مدیر عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی بافق مساحت این بنا را 180 متر مربع ذکر کرد که در دو طبقه ساخته شده است و بخش انتظامات دانشگاه در آن مستقر گردیده است.

ابراهیمی افزود، در ادامه این پروژه ضرورت تسطیح و زیر سازی محوطه ورودی دانشگاه نیز احساس شد که بر همین اساس با هماهنگی با اداره راه وترابری  شهرستان بافق، نسبت به خیابان بندی و آماده سازی جاده ورودی دانشگاه اقدام شد و با خرید 1200 تن آسفالت، 9000 متر مربع از خیابان های ورودی واحد بافق، آسفالت گردید.