نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اتمام عمليات تسطيح راههاي دسترسي بين مراتع بافق

اتمام عمليات تسطيح راههاي دسترسي بين مراتع بافق



رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بافق اعلام كرد: عمليات تسطيح راههاي دسترسي بين مراتع اين شهرستان به پايان رسيده است.

محمد خسرواني تصريح كرد: در پي وقوع سيل فروردين ماه سالجاري به عرصه هاي مرتعي، بياباني و پروژه هاي آبخيزداري، خسارات قابل توجهي وارد گرديده است.

وي به خسارات وارده به مسيرهاي دسترسي بين مراتع و منابع آبي شرب دام، مسير دسترسي به كشت هاي سنواتي و مناطق بيابان زدايي شده گودگوار، پخش سيلاب شادكام ( درب گوشين) ، پخش سيلاب جاده قطروم ( چاه عميق)، پخش سيلاب دهانه موگردي و بند خاكي حسن آباد واقع در جاده فرهنگيان اشاره كرد و ادامه داد: جهت جبران خسارات وارده به عرصه هاي ملي شهرستان بافق 2300 ميليون ريال اعتبار مورد نياز است.

وي از اتمام عمليات تسطيح راههاي دسترسي بين مراتع بافق خبر داد و افزود: هم اكنون تسطيح 115 كيلومتر مسيرهاي جاده قديم باجگان به طرف شيطور-  دولت آباد، ناريگان و كوشك سيدآباد بصورت پيماني و با پيشرفت 100 درصدي انجام شده است و از خرداد ماه سالجاري قابل بهره برداري خواهد بود.

خسرواني خاطرنشان كرد: پروژه ي تسطيح و مرمت راههاي دسترسي بين مراتع باعث سهولت رفت و آمد دامداران منطقه بين مراتع شهرستان بافق مي گردد.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري بافق از اتمام عمليات ديگري در ارديبهشت ماه سالجاري خبر داد و تصريح كرد:  عمليات مرمت مسير دسترسي به مناطق بيابانزدايي شده گودگوار بافق نيز در ارديبهشت ماه سالجاري به اتمام رسيده است.