نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجرايي شدن دو سامانه همراه در روستاهاي ده جمال و رضائيه بافق

اجرايي شدن دو سامانه همراه در روستاهاي ده جمال و رضائيه بافق


اجرايي شدن دو سامانه همراه در روستاهاي ده جمال و رضائيه بافق

به گزارش روابط عمومي اداره مخابرات شهرستان بافق كار احداث، نصب تجهيزات و تأمين ارتباط راه دور دو سامانه تلفن همراه (BTS) در روستاهاي رضائيه و ده جمال با سرمايه گذاري بالغ بر 2 ميليارد ريال آغاز گرديد.

اين روابط عمومي مي افزايد سامانه رضائيه قسمتي از مسير ريلي بافق ـ بندرعباس و قسمتي از جاده بافق ـ نوق و همچنين روستاهاي رضائيه، رضا آباد و ديگر مزارع اطراف و سامانه ده جمال روستاهاي كمكوئيه، سمكوئيه، آريج،     ده جمال و مزارع آن منطقه را پوشش مي دهد.

اين سامانه ها در هفته ارتباطات و روز جهاني مخابرات (27 ارديبهشت ماه 89) به بهره برداري خواهد رسيد.