نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجراي طرح تفکیک دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه پيام نور بافق

اجراي طرح تفکیک دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه پيام نور بافقدر راستای اجرای طرح حجاب و عفاف ,طرح تفکیک دانشجویان دختر و پسر در جلسات آزمون نیمسال دوم سال 1390-1391 در دانشگاه پیام نور مرکز بافق اجرا شد و طبق آمارسنجی 98 درصد از دانشجویان از اجرای این طرح اعلام رضایت کردند.

به گزارش روابط عمومی، رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بافق با بیان این که دولت در مقوله حجاب و عفاف اولویت کارها را فعالیت های فرهنگی می داند، تأکید کرد: مسئله‌ی عفاف و یا در واقع پوشیدگی، یک رفتار ارزشمند دینی است. اصولا عفاف‌مداری و پوشیدگی، یک رفتار ارزشمند متعالی دینی و شخصیتی جهان‌شمول است.

"محسن زارع زاده" افزود: پوشش ایرانی، آمیزه‌ای از فرهنگ و مذهب است. ممکن است بگوییم چادر حجاب برتر است، اما حجاب جهان‌شمول نیست. میزان حجاب، کیفیت آن است؛ اینکه آدم بتواند با آن نماز بخواند. بطور مثال اگر انگشتر طلا دست من باشد، نمی‌توانم با آن نماز بخوانم. اگر خانه‌ی من غصبی باشد، نمی‌توانم در آن نماز بخوانم حتی خوابیدن هم در آن اشکال دارد. اگر با پولِ خمس‌نداده لباس دوختم، نمی‌توانم نماز بخوانم. بنابراین آن چیزی که باید درست باشد، خلق و خوست. از همین رو، در حجاب هم کیفیت مهم است.

وی با بیان اینکه ما باید یک شناخت زیبا، متناسب، معقول و متعادل نسبت به مسئله عفاف و پوشیدگی پیدا کنیم، گفت: زمینه سازی و برنامه ریزی برای تحقق برنامه های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در فضایی معنوی و سالم یکی از رسالتهای مهم دانشگاه می باشد لذا برای اولین گام در این خصوص زمینه سازی جهت برگزاری آزمونی سالم و تلاش برای فراهم کردن محیطی آرام، امن و اخلاقی از پیامدهای اجرای طرح تفکیک دانشجویان در برگزاری امتحانات امسال بوده است.

"زارع زاده" افزود: با اجرای این طرح تمرکز دانشجویان در هنگام آزمون افزایش یافته و آرامش بیشتری بر فضای امتحانات حکمفرما شده است.