نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجراي طرح كاهش فقر غذائي در خانواده هاي نيازمند بافق

اجراي طرح كاهش فقر غذائي در خانواده هاي نيازمند بافق


اجراي طرح كاهش فقر غذائي در خانواده هاي نيازمند بافق
در راستای تامین نظردستور العمل اجرایی طرح های کاهش فقر غذائی در خانواده های نیازمند ، اولین جلسه کمیته شهرستانی با شرکت تمامی اعضاء در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان بافق برگزار گردید.
در ابتدا دکتر خوشگذران سرپرست اداره بهزیستی در رابطه اهداف دستور العمل و نحوه اجرای آن توضیحاتی ارائه نمودند . سپس از آنجایی که بخشی از محتوی دستورالعمل تاکنون توسط دستگاههای مجری و عملیاتی بوده است ، گزارشهای مربوطه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .
در پایان با اکثریت آراء کارشناس امور کودکان بهزیستی شهرستان سرکار خانم زکی زاده بمدت یکسال بعنوان دبیر کمیته شهرستان انتخاب گردید