نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيازمند همراهي مردم و همه قواست

اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيازمند همراهي مردم و همه قواست


اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها نيازمند همراهي مردم و همه قواست

کاظم فرهمند افزود: دولت معتقد است که براي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها مشکل دارد و 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون کم است و خواستار افزايش آن به 40 هزار ميليارد تومان است.

وي با بيان اينکه نظر مجلس 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي اين قانون است،اظهار داشت:
در اين زمينه اختلاف نظر وجود دارد.

نماينده مردم مهريز، خاتم، ابرکوه،بهاباد و بافق در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با توجه به اختلاف نظري که بين کارشناسان دولت و مجلس ايجاد شده است،اميدواريم با عنايت به منويات رهبر معظم انقلاب ،تشکيل کميته مشترک بين دولت و مجلس مثمر ثمر باشد و اين کميته به نتيجه مطلوبي برسد و آنچه که به نفع کشور و مردم است اتخاذ شود.

فرهمند اضافه کرد: اين طرح بايد بصورت کارشناسي و نظارت بيشتر اجرايي بود تا مشکلي براي واحدهاي توليدي بخش کشاورزي و صنعت هم ايجاد نشود.

نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس گفت:قانون هدفمند کردن يارانه ها مهمترين طرح اقتصادي در طول 31 ساله انقلاب است و نياز به همراهي ملت و همه قوا دارد.