نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای طرح توانمند سازی سالمندان در شهرستان بافق

اجرای طرح توانمند سازی سالمندان در شهرستان بافق


اجرای طرح توانمند سازی سالمندان در شهرستان بافق

بنا به گزارش روابط عمومي بهزيستي بافق اولین کارگاه طرح توانمند سازی سالمندان درمرکز بهداشت روستای مبارکه با حضور دکتر آیت اللهی و جمعی از سالمندان آن روستا در خصوص دوران سالمندی برگزار گردید .

 خانم قربانی مسئول این طرح گفت :درپایان این جلسه پرسش و پاسخ سالمندان در مورد چگونگی داشتن تغذیه سالم مورد بحث قرار گرفت .لازم به ذکراست که طرح توانمند سازی سالمندان در دو منطقه روستائی وشهری در حال اجرا می باشد