نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای طرح فصلی واکسیناسیون معلولین

اجرای طرح فصلی واکسیناسیون معلولین


اجرای طرح فصلی واکسیناسیون معلولین

خانم قربانی زاده کارشناس امورمعلولین بهزیستی بافق گفت: هفته پیش معلولین تحت نگهداری و پرسنل مرکز نگهداری معلولین نیلوفر این شهرستان که تحت نظارت بهزیستی  به تعداد 72 نفر بودند با تلاش و پیگیری رئیس بهزیستی بافق و همکاری رئیس شبکه بهداشت شهرستان بافق با آمدن فصل سرما و شیوع بیماری آنفلوآنزای نو عجهت جلوگیری از سرما خوردن معلولین ذهنی که تحت نگهداری در این مرکز میباشند توسط مسئول  امور داروئی شبکه بهداشت آقای باقری واکسن انفلوآنزاي فصلی  تزریق گردید.