نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای گفتمان دینی درشهرستان بافق

اجرای گفتمان دینی درشهرستان بافق


اجرای گفتمان دینی درشهرستان بافق

به همت اداره تبلیغات اسلامی بافق ازابتدای آبانماه سالجاری تاکنون 12گفتمان دینی درسطح مدارس شهرستان برگزارشده است .حجه الاسلام ذاکری مسئول امورفرهنگی اداره تبلیغات اسلامی بافق ضمن موفقیت آمیزبودن این طرح درپیشبرد اهداف سازمان ازهمکاری ومساعدت اداره آموزش وپرورش شهرستان وحضور چشمگیر وفعال دانش آموزان تقدیرکرده بیان نمود:درطرح گفتمان دینی امسال سعی شد ازاساتید خبره ومجرب بومی وغیربومی برای تبیین وپاسخ گویی پیرامون موضوعات مختلفی ازقبیل "عفاف وحجاب" ؛"تهاجم فرهنگی" "خانواده"؛"مسائل سیاسی"ودیگر موضوعات استفاده شود.                                                                  

لازم به ذکر است که گفتمانهای اجرا شده درمدارس درمقاطع متوسطه وراهنمایی اعم از دخترانه وپسرانه صورت گرفته وحدود 10گفتمان دینی دیگر در مدارس ومساجد ودانشگاهها درشرف برگزاری میباشد.