نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

احتمال اختلال در شبکه تلفن GSM روستایی بافق

احتمال اختلال در شبکه تلفن GSM روستایی بافق


احتمال اختلال در شبکه تلفن GSM روستایی بافق

روابط عمومی مخابرات شهرستان بافق اعلام کرد به منظور استفاده بهینه و تغیرات رنج و پیش شماره بعضی از سایتهای GSM روستایی از تاریخ 14/1/89 لغایت 18/1/89 احتمال اختلال در تلفن های قطرم ، شادکام ، باقرآباد ،گزستان ، علی آباد ، احمد آباد ، هنسک و دارستان وجود دارد