نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

احداث ايستگاه هاي تقليل فشار و ساختمان اداري شركت گاز استان در شهرستان بافق

احداث ايستگاه هاي تقليل فشار و ساختمان اداري شركت گاز استان در شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق به منظور بررسي موانع موجود در تحصيل اراضي مورد نياز براي احداث ايستگاه هاي تقليل فشار و ساختمان اداري شركت گاز استان در شهرستان بافق جلسه اي با حضور نمایندگان شرکت گاز یزد،صمدی معاون فرماندار بافق ، شورای شهر و شهردار و نماینده اوقاف بافق برگزار و در خصوص موارد زیر تبادل نظر شد.

*درخصوص زمين مورد نياز براي احداث ساختمان اداري (به متراژ 2000متر مربع) 4 نقطه توسط مسكن و شهرسازي به عنوان اراضي قابل واگذاري معرفي گرديد و مقررشد شركت گاز بررسي لازم در اين خصوص را انجام و نقطه بهينه را مشخص تا مراحل واگذاري صورت پذيرد.

* در خصوص زمين مورد نياز جهت ايستگاه خيابان مهديه مقررگرديد با توجه به امكان پذير نبودن زمين داراي مالكيت شخصي، 2 قطعه زمين وقفي متعلق به آقاي دهقان زاده و همچنين آزمايشگاه مركزي توسط اداره اوقاف شهرستان بافق بررسي و موانع قانوني جهت واگذاري را برطرف نمايند.

* درخصوص زمين واقع در ميدان امام حسين، مطابق قول نماينده اداره اوقاف و امور خيريه (آقاي رنجبر) مشكلي در واگذاري اين زمين وجود نداشته و در اسرع وقت واگذار خواهد گرديد.

*. در خصوص زمين واقع در خيابان چهارده معصوم متعلق به آقاي رنجبر، مقررگرديد مذاكرات لازم با مالك به منظور اخذ تخفيف انجام گردد. ضمناً هزينه ديگري توسط شهردار محترم در خيابان روبروي هنرستان جنب مدرسه رضوان پيشنهاد گرديد كه مقررگرديد بررسي هاي لازم توسط شركت گاز انجام و درصورت امكان پذير بودن جابجايي از نظر مسائل فني،‌زمين مذكور توسط شهرداري و شركت گاز واگذار گردد.

*. ضمناً‌مقررگرديد در راستاي همكاري فيمابين شهرداري محترم هيچگونه هزينه اي بابت تغيير كاربري و حصار كشي كليه اراضي شركت گاز دريافت ننمايد. عبداللهی