نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

احداث جاده گزوئيه ضروري است

احداث جاده گزوئيه ضروري است


احداث جاده گزوئيه ضروري است

كاظم فرهمند نماينده مردم بافق ، مهريز و ابركوه وخاتم در مجلس شوراي اسلامي  در سفر يك روزه خود به روستاهاي منطقه سبزدشت بافق از روستاي بركوئيه بازديد كرد و مشكلات آنجا را از زبان ريش سفيد اين آبادي شنيد .

انغوزه اي گفت :روستاي بركوئيه از مشكلاتي چون احداث جاده گزوئیه به علت نا امن بودن راه فعلي، آب آشاميدني و عوارض آب معدن فسفات، معضل پزشك رنج مي برد و مي بايست براي گاز رساني به اين روستا از طريق شهرستان كوهبنان كرمان ، اشتغال از سوي دولت براي مردم ،بخش شدن منطقه سبزدشت ومسايل شركت ننيله سبزدشت كاري نمود

درادامه اين نشست يكي از اهالي روستا در باره مدارس ابتدايي و مشكلات آن نظر خودرا عنوان نمود

سپس فرهنمند درادامه سفر خوداز كارخانه ماكاروني بساب نيز بازديد كرد ودر جريان مسايل آن قرار گرفت بعد از آن او به روستاي گزستان رفت

حاجي حسني از اهالي اين روستا درباره مشكلات اين آبادي گفت معضل اصلي مردم گزستان مراتع براي چراي دام است كه با چند دامداري غير بومي مشكل دارند از ديگر مسايل گريبانگير اينجا ساخت ديوار ساحلي، احياي قنات، ساخت استخر و مخابرات است

در پايان سفر يك روزه نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي از روستا باغدر ،پاسگاه انتظامي كوشك و صحنه تصادف آمبولانس با خودرو پرايد كه منجر كشته شدن دو نفر شد بازديد كرد