نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

احداث فرودگاه بافق به تائید کمیسیون پرواز بستگی دارد

احداث فرودگاه بافق به تائید کمیسیون پرواز بستگی دارد


فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق؛ مهدی خاوری، با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث فرودگاه بافق اظهار داشت: با توجه به پیشرفت صنعتی که بافق در آینده نزدیک شاهد آن است، تلاش وپیگیری برای مطالعه و اجراي فرودگاه بافق با حضور بخش خصوصي ادامه دارد تا نیاز به مصوبه دولت نداشته باشد.

وی از ماموریت و پیگیری یک تیم متخصص در این زمينه خبر داد وعنوان كرد: تاکنون کمسیون پرواز سازمان هواپیمایی مجاب نشده که بافق به فرودگاه نیاز دارد.

خاوری، توجیهات سازمان هواپیمایی را را از لحاظ فنی منطقی دانست و اظهار داشت: اما با وجود دو فاکتور بسیار خوب، يكي غنای فیزیکی ذخایر و نیروی انسانی که همان سرمایه انسانی است، بايد به نقطه مطلوب و ایده آل در شهر برسیم.

فرماندار بافق، مکانیسم مالی عوارض دو درصد سنگ آهن مرکزی را خاص عنوان کرد و گفت: یک حساب کاملا دولتی است که خزانه افتتاح کرده و حتما پول آن باید به آن حساب واریز شود.

وی از اعلام دیوان محاسبات از غیر‌قانونی بودن پرداخت عوارض از محل صادرات خبر داد و اظهار داشت: کمک‌هایی که سنگ آهن به بافق می‌کند جدای از عوارض است و به حساب عوارض نوشته نمی شود.

فرماندار بافق، راه‌اندازی گندله، اگلومره وفولاد را از نقاط مطلوب صنعتی عنوان کرد و افزود: نقطه ایده آل براي اين شهرستان، تبدیل شدن بافق به عسلویه فولاد ایران است و اين تنها يك شعار نیست و آینده روشن بافق برای مردم بافق است.

مهدی خاوری به حفظ هویت بیرونی و درونی بافق اشاره کرد و گفت: امکانپذیر بودن و حرکت به سوی نقطعه مطلوب و ایده ال بافق در گرو مدیریت آرمان گرا و واقعیت گرا است.