نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اختتاميه مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

اختتاميه مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق


اختتاميه مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق

اختتاميه مسابقات فوتسال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در سالن شهداي گمنام اين دانشگاه برگزار شد. به گزارش ياسيني مسئول تربيت بدني دانشگاه در اين دوره از مسابقات 26 تيم دانشجويي در قالب 6 گروه 4 و 5 تيمي مرحله مقدماتي را آغاز و پس از انجام 60 مسابقه ، در نهايت تيمهاي وحشي بافقي، شاهين پارس جنوبي و صنعت معدن به ترتيب مقامهاي اول تا سوم اين دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.

ياسيني افزود در اختتاميه اين مسابقات تيمهاي برتر، جوايزي ارزنده از دست رياست دانشگاه ، معاونت و مدير دانشجويي دريافت نمودند.