نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش بين المللي تحقيقات پيشرفته مهندسي مالزي

ارائه مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش بين المللي تحقيقات پيشرفته مهندسي مالزي


ارائه مقاله عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش بين المللي تحقيقات پيشرفته مهندسي مالزي

مقاله علمي مصطفی جعفري عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در همايش بين المللي تحقيقات پيشرفته مهندسي كشور مالزي پذيرفته و ارائه شد.

اين مقاله علمي با عنوان "مطالعه انتقال حرارت در سيستم سنگ مس آبگرد در يك كوره" در مورد حل عددي سيستم سنگ مسي آبگرد با روش المان محدود مي باشد كه با كمك آن عمر سنگ 5 برابر مي شود.

شايان ذكر است از اين روش علمي هم اكنون در كارخانه مس استفاده مي شود.