نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک واحد خمینی شهر

ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک واحد خمینی شهر


ارائه مقاله عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک واحد خمینی شهر

مقاله علمی با عنوان "معرفی مکانیزم حرکتی جدید برای ربات های متحرک چرخ دار " از کامران رضوی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق در دومین همایش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر پذیرفته و ارائه شد.

رضوی در این مقاله به منظور افزایش شناوری در ربات های متحرک تحقیقی در مورد ربات با چرخ کروی را معرفی نموده است .

ایده این نوع ربات از مکانیزم حرکتی موش رایانه که با حرکت دادن غلتک ها ،کره می چرخد و با چرخش کره ربات بدون هیچ محدودیتی در هر جهت و سرعت دلخواه حرکت می کند گرفته شده است که در نتیجه آن ربات معرفی شده در مقایسه با دیگر ربات های متحرک با مکانیزم های حرکتی رایج دارای شناوری و قدرت مانور بالاتری بوده و می تواند در فضاهای کاری محدود فعالیت کند