نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارائه مقاله علمي توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

ارائه مقاله علمي توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد


ارائه مقاله علمي توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي واحد بافق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

مقاله علمي با عنوان (( طراحي و ساخت تلمبه بادي جديد با دبي بالا )) توسط اعضاء باشگاه پژوهشگران واحد بافق در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد ارائه شد.   اين مقاله علمي كه توسط آقايان كامران رضوي عضو هيأت علمي و مدير گروه مكانيك دانشگاه ، محمدباقر حجتي فرد ، محسن ثريا و احمد جمالي از دانشجويان رشته مكانيك واحد تهيه گرديده بود در كنفرانس دانشجويي مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ارائه شد.

 

همچنين اين مقاله در مجموعه مقالات اين دانشگاه به چاپ رسيده است.