نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ارتباط ویدئو کنفرانس استانداری یزد با فرمانداری بافق در مورد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهور

ارتباط ویدئو کنفرانس استانداری یزد با فرمانداری بافق در مورد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهور


ارتباط ویدئو کنفرانس استانداری یزد با فرمانداری بافق در مورد پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهور

طی جلسه ای که بصورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون محترم عمرانی استانداری یزد ، مدیر کل راه آهن و رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با فرماندار ، مدیر کاخانجات تعمیرات لکوموتیو و مدیر آموزش و پرورش بافق بر قرار شد برخی از مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهور مورد بحث و بررسی قرار گرفت

در ابتدای جلسه خواجه ای فرماندار بافق از روند پیشرفت مصوبات دور اول و دوم سفر ریاست جمهور در شهرستان بافق گزارشی ارائه داد.

در ادامه جلسه دیدار باغستانی رئیس سازمان آموزش و پرورش استان با مدیر آموزش و پرورش بافق در حضور معاون عمرانی و فرماندار برگزار شد و در مورد مصوبات این سازمان در دور دوم سفر همچنین بررسی وضعیت تخریب مدرسه راهنمایی اباذر که در طرح ساماندهی خیابان شیخ محمد تقی می باشد بحث و تبادل نظر شد .

در انتها این ارتباط زنده که بین مدیر کل راه آهن استان و مدیر کاخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق برگزار شد در مورد مصوبه دور اول ریاست جمهوری که تسریع و توسعه کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق ، همچنین خواستار پیگیری اتوبوس ریلی (ریل باس) محور یزد – بافق صحبت شد که مهندس میر سعیدی معاون محترم عمرانی استاندار قول پیگیری و بررسی دادند .