نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اردوي كوهنوردي اعضاي شركت كنندگان در كلاس آموزشي مهارتهاي زندگي

اردوي كوهنوردي اعضاي شركت كنندگان در كلاس آموزشي مهارتهاي زندگي


اردوي كوهنوردي اعضاي شركت كنندگان در كلاس آموزشي مهارتهاي زندگي

به گزارش كارشناس پيشگيري بهزيستي بافق موئسسه فرهنگي اجتماعي باران اميد از تشكلات بهزيستي بافق بعد از گزراندن يك دوره كلاس آموزشي مهارتهاي زندگي در آموزشگاه رفاهي بهزيستي ، يك اردوي كوهنوردي در راستاي اين دوره براي اعضاي شركت كنندگان در كلاس ، در روستاي ده كويربافق باهمكاري اداره بهزيستي بافق برگزار گرديد

هدف از برگزاري اين اردو آشنايي هر چه بيشتر با اين افراد و شناسايي افراد فعال و برتر براي يك دوره مربيگري در راستاي طرح پيشگيري اجتماع محور اعتياد بوده است .