نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی عملی حلقه های صالحین دانشگاه پیام نور مرکز بافق برگزار شد

اردوی عملی حلقه های صالحین دانشگاه پیام نور مرکز بافق برگزار شدبسیج  دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز بافق با برنامه ریزی و همکاری واحد فرهنگی در تکمیل جلسات حلقه های صالحین اردوی عملی 8 ساعته را در روستای خوسف برگزار کرد.

 

در جلسات حلقه های صالحین مباحثی چون مهدویت,حجاب ,نماز و ... مطرح می شود که متاسب با نیز نسل امروز و دانشجویان است .در پایان دوره گواهینامه برای شرکت کنندگان صادر میگردد.