نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

ازاساتیدوطلاب حوزه علمیه بافق تقدیر شد

ازاساتیدوطلاب حوزه علمیه بافق تقدیر شد


ازاساتیدوطلاب حوزه علمیه بافق تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی به همت این اداره وحوزه علمیه امام صادق(ع)طی جلسه ای باحضورامام جمعه شهرستان وامام جمعه زارچ حجج الاسلام آقایان سلیمانی ودهقان ورئیس اداره تبلیغات اسلامی بافق اززحمات اساتیدوطلاب حوزه علمیه امام جعفرصادق(ع)که دراجرای برنامه یادواره شهدای روحانی وطلبه تلاش کرده اند تقدیروتشکربه عمل آمد.دراین جلسه ائمه جمعه بافق وزارچ طی سخنانی تلاش علماوحفظ جایگاه طلبگی وروحانیت ورعایت شئونات راعامل موفقیت طلاب علوم دینی دانستند