نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آزمون ورودی دبیرستان شاهد برگزار شد.

آزمون ورودی دبیرستان شاهد برگزار شد.


آزمون ورودی دبیرستان شاهد برگزار شد.
132 دانش آموز سوم راهنمایی برای راهیابی به دبیرستان شاهد با هم رقابت کردند.
132 دانش آموز پایه سوم راهنمایی برای راهیابی به دبیرستان شاهد در آزمون ورودی این مدارس که در سالن دبیرستان شاهد شهید رجایی برگزار شد، شرکت نمودند. معاون آموزشی ، کارشناس مسئول آموزش و چند تن از کارشناسان آموزش و پرورش به همراه دو تن از مسئولین بنیاد شهید و امور ایثارگران از این حوزه بازدید نمودند.
منبع خبر : روابط عمومی روابط آموزش و پرورش بافق
منبع خبر : روابط عمومی آموزش و پرورش