نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی برگزار شد.

آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی برگزار شد.


آزمون ورودی مدارس راهنمایی نمونه دولتی برگزار شد.
در این آزمون که در چهار حوزه دبیرستان های شاهد شهید رجایی و شرف و آموزشگاه های راهنمایی نمونه اندیشه و فردوس برگزار شد ، 400  دانش آموز کلاس  پنجمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که از این تعداد 210  دانش آموز ،پسر  و 190 دانش آموز ، دختر می باشند که از ایت تعداد 128 نفر به مدارس نمونه دولتی راه خواهند یافت. فرماندار ، رئیس آموزش و پرورش ، ناظر استان و چند تن از کارشناسان آموزش و پرورش از جلسات برگزاری این آزمون بازدید نمودند.