نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد

آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد


همزمان با سراسر كشور :
همزمان با سراسر کشور، آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد اسلامی بافق برگزار شد.
به گفته مهدی اسلام زاده _ معاون آموزشی واحد بافق _ در آزمون امسال که در نوبت صبح روزهای جمعه و شنبه  22 و 23/2/91 در محل دانشکده فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد ، تعداد 275 نفر داوطلب برای شرکت در آزمون ثبت نام کرده بودند.

اسلام زاده افزود: این داوطلبان در سه رشته مهندسی عمران گرایش خاک و پی ، مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ و زمین شناسی با هم به رقابت پرداختند.