نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

از آغاز فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق بیش از 70 سال می گذرد

از آغاز فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق بیش از 70 سال می گذردبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ سرپرست فرمانداری بافق به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود صبح روز سه شنبه، به مناسبت ۲۵ تیرماه روز تامین اجتماعی با حضور در اداره تامین اجتماعی شهرستان با رییس و کارکنان این اداره دیدار و این روز را به ایشان تبریک گفت.

محمد علی شاه حسینی پس از بازدید واحد های مختلف از روند انجام کار و پاسخگوئی مناسب و به موقع به ارباب رجوع و رضایت مندی شهروندان از نحوه خدمات دهی، از رئیس و کارکنان شعبه قدردانی نمود.

در ادامه این بازدید رئیس تامین اجتماعی نیز درباره فعالیتها و عملکرد حوزه کاری گزارشی را ارائه کرد و گفت: فعالیت شعبه تامین اجتماعی بافق از سال ۱۳۲۸ آغاز شده است و هم اکنون در حدود 15 هزار نفر بیمه شده اجباری در بافق وجود دارد.

عباس حاجی حسنی در پایان از زحمات همکاران و پرسنل مجموعه خود تشکر و قدردانی نمود و اولویت کاری ایشان را تکریم مراجعه کنندگان عنوان کرد و گفت: موفقیت در مباحث کاری و کسب رضایت مندی ارباب رجوع جز در سایه همدلی و وفاق بین کلیه کارکنان شعبه امکان پذیر نیست و همواره تکریم مراجعه کنندگان  از اولویت کاری کارکنان بوده است.