نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

از 27 اسفندماه تاکنون 24 تن میوه تنظیم بازار دربافق توزیع شده است

از 27 اسفندماه تاکنون 24 تن میوه تنظیم بازار دربافق توزیع شده استبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ محمد علی طالعی افزود: نهایتا 60تن میوه در شهرستان توزیع خواهد شد که در صورت نیاز قابل افزایش است.

وی تصریح کرد: 3 نقطه برای فروش در نظرگرفته شده عبارتند از جنب پارک کودک میوه فروشی میرزاییان.پارکینگ شهرداری واقع در بلوار وحشی بافقی و خیابان مهدیه میوه فروشی برزگری می باشد.