نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اسامی مسئولین کمیته های برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان بافق به شرح ذیل اعلام شد.

اسامی مسئولین کمیته های برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان بافق به شرح ذیل اعلام شد.


اسامی مسئولین کمیته های برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری شهرستان بافق به شرح ذیل اعلام شد.

کمیته اجرائی

محمدعلی صمیمی

کمیته امنیتی

حسین ندافیان

کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی

سیدعلیرضاطباطبایی

کمیته پشتیبانی

حسین تشکری

کمیته فناوری اطلاعات

مهدی فتاحی

دبیرجلسات

محمدعلی طلابی