نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

استادكاران معتبر بافق ساماندهي مي شوند.

استادكاران معتبر بافق ساماندهي مي شوند.


استادكاران معتبر بافق ساماندهي مي شوند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري بافق در جلسه اي كه در مورخ 29/7/89 ساعت 8 صبح در محل فرمانداري بافق تشكيل شد فرماندار بافق در مورد مسائل ساخت و ساز و مشكلات عديده اي كه در مراحل اجرا براي استادكارو صاحب كار بوجود مي آيد به ايراد سخن پرداخت .

ذبيح له خواجه اي هدف از اين كار را ساماندهي استادكاران معتبر بافقي ناميد و گفت : اميدواريم با انجام اين كار استادكاران نمونه و معتبر را جذب كرده و با معرفي به فني و حرفه اي و طي نمودن دوره هاي آموزشي پروانه فني را دريافت و عضو اين تعاوني مي شوند.

در ادامه فتاحي در مورد ثبت شركت مذكور گفت: اين شركت به ثبت رسيده و اعضاي آن مشخص شده اند .

وي افزود: در اين شركت 16 رشته را مبني كار قرار داده كه تخمين 700 نفر استاد كار جهت شركت در اين شركت مد نظر داريم و اميدواريم با انجام اين كار استادكار و صاحب كار هم از لحاظ مالي و امنيت كاري در رفاه باشند .

فتاحي گفت: با تعاملاتي كه با اداره تامين اجتماعي بافق داشتيم  سعي شد تا مشكل بيمه استادكاران نيز مرتفع گردد.

وي از نظارت نماينده نظام مهندسي در اين كار خبر داد و افزود: پس از اخذ قرارداد كار انجام شده توسط استاد كار از سوي ناظران شهرداري و نظام مهندسي مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه را به شركت گزارش ميكنند.