نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

استاد برجسته دانشگاه علمی و کاربردی بافق به ژاپن اعزام شد.

استاد برجسته دانشگاه علمی و کاربردی بافق به ژاپن اعزام شد.به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی بافق ؛ "محمد جواد رنجبر" کارشناس ارشد هوش مصنوعی و رباتیک و از اساتید برجسته دانشگاه علمی کاربردی بافق در قالب تیم شش نفره بعد از انجام آزمونهای علمی و عملی در سطح کشور انتخاب شد و به دوره آموزشی بین المللی رباتیک راه یافت.

این روابط عمومی هدف از اعزام این استاد به کشور ژاپن را ارتقاء سطح آموزشی کشور خواند و گفت: دوره آموزشی رباتیک از سوی مرکز بین المللی جایگاه (JICA) در کشور ژاپن برگزار می شود.