نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آستانه مقدس حضرت امامزاده عبدا... (ع)

آستانه مقدس حضرت امامزاده عبدا... (ع)


آستانه مقدس حضرت امامزاده عبدا... (ع)

موقعیت : مرکز شهرستان بافق

قدمت : قرن پنجم هجری

مورخان بنای اولیه امازاده عبدا... بافق را متعلق به قرن پنجم هجری می دانند و از زیبایی و شکوه آن ستایش می کنند. این زیارتگاه بقعه ای بسیلر زیبا و باشکوه و گنبدی عظیم دارد

گرد بودن گنبد امامزاده عبدا... بافق از نظر معماری در دنیا کم نظیر است. از نظر معماری ساختمان آن مربوط به قرن پنج هجری و با شواهد موجود تا قرن هفت می باشد