نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

آسياب گاوي باقر اباد

آسياب گاوي باقر اباد


آسياب گاوي باقر اباد

آسياب گاوي باقر اباد

موقعيت : روستاي باقرآباد

شماره ثبت : 13017

قدمت : 1305

اين اسياب در سال 1305 هجري شمسي به مدت شش ماه و به دستور ميرمهدي خان صدريه كه از اشخاص خير و ثروتمندي بود ساخته شد قبل از احداث اين آسياب ، مردم روستا گندم خودرا با اسياب دستي آرد ميكردند  اين بنا داراي مساحت 150 متر مربع و در قسمت جنوبي روستاي باقر آباد دارد

صحن اصلي اسياب به صورت هشت ضلعي و با رواق هاي متعددي بنا شده  كه اين رواق ها محل استراحت افراد و همچنين  قرار گرفتن  گندم  و آردها بوده است در وسط صحن اصلي سكوي با چرخ دنده چوبي بزرگ ، سنگ بزرگ آسياب ، محور چوبي و غيره به صورت ماهرانه اي ساخته شده كه براي نرم كردن گندم از آن استفاده ميكردند درگذشته  چرخيدن گاوربه دوراين سكو باعث ميگردند كه سنگ آسياب به حركت در آيد  در اطراف اين صحن دواتاق نيز قراردارد كه يكي از اتاق ها محل زندگي آسيابان و ديگري محل نگهداري گاومي باشد نكته جالب اين كه آسياب هنوز شكل اوليه خودرا حفظ نموده است و با كمي توجه مي توان آن را مورد استفاده  قرارداد

اين آسياب در سال 1383 هجري شمسي توسط ميراث فرهنگي  ، صنايع دستي ، و گردشگري مرمت گرديد