مدیر کل امور روستایی استان یزد:

به گزارش روابط عمومی بخشداری شهرستان بافق؛ یارمند با بیان اینکه یکی از اهداف دولت رسیدگی به اشتغال پایدار روستاییان است اظهار داشت:جلسه توجیهی با اجرایی شدن قانون حمایت از اشتغال پایدار مناطق روستایی  و عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر در شهرستان بافق برای دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی و دستگاههای اجرایی متولی امر برگزار شد.

وی هدف از برگزاری این جلسه را تبیین  انگیزه افزایی، حفظ منابع اقتصادی روستایی و افزایش حس اعتماد بنفس برای روستاییان در بافق عنوان کرد.

یارمند افزود: این امکان فراهم است با توجه به پتانسیل بسیار خوب در روستاهای بافق و قابلیت های در زمینه مختلف صنعت، معدن، صنایع دستی، گردشگری و همچنین طرح های کشاورزی، منابع طبیعی و کمک به طرح های اقتصادی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر که نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند با مراجعه به بخشداری و ارائه درخواست رسیدگی می شود .

مدیر کل امور روستایی و عشایری استان یزد کف تسهیلات را ۱۰۰ میلیون تومان و سقف دو میلیارد تومان در قالب برنامه جنبه اجرایی اعلام کرد.

وی همچنین تصریح کرد: از ابتدای کار دولت یازدهم بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب طرح های اشتغالزایی کل روستاهای استان با اشتغالی بالغ بر هزار و ۱۲۷ نفر انجام شده است.

عکس: محمود تقی زاده بافقی.

 


photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٣٤.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٣٦.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٣٩.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٤٠.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٤٤.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٥٣.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣٠-٥٨.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣١-٠١.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣١-٠٦.jpg photo_٢٠١٧-١٢-٢١_٠٨-٣١-٠٨.jpg
بله