نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اصالت يك شهر ، آثار تاريخي ان است

اصالت يك شهر ، آثار تاريخي ان است


اصالت يك شهر ، آثار تاريخي ان است

عباس قديريان كارشناس ارشد رشته مرمت و احياي بناهاي تاريخي است و آن طور كه خود ميگويد فعاليت خود را ازسال 1377 در اداره ميراث فرهنگي  آغاز و قريب چهارسال در اداره ميراث فرهنگي مهريز و پايگاه پژوهشي ابركوه در رده هاي مديريتي فعاليت نموده و اكنون به عنوان مسئول اداره ميراث فرهنگي شهرستات بافق مشغول انجام مي باشد وي با اشاره به سابقه تاسيس اداره ميراث فرهنگي بافق از سال 84 شهرستان بافق را از تاريخي ترين شهرستان هاي استان يزد دانست

وي آثار تاريخي و باستاني ارزشمندي از قبيل سايت باستان شناسي ( تپه هاي قاضي ) امامزاده و مسجد جامع متعلق به قرن پنجم و ميدان خان ( زنديه و قاجاريه ) و دانشمندان و شاعراني چون شيخ محمد تقي بافقي ، محمد مستوفي بافقي و شرف الدين علي بافقي ، رونقي بافقي و شاعر پر آوازه اين شهرستان وحشي بافقي را گواه اين مدعا عنوان نمود .

قديريان در بيان اهداف ، برنامه ها و اولويت ها ي خود مرمت حمام كاكامير ، كاروانسراي خان ، برج روستاي مباركه و خانه صالحي بهابادي را ذكر نمود و مهمترين هدف خود را به ثبت رساندن بناهاي تاريخي در فهرست آثار ملي كشور عنوان كرد وي ادامه داد در حال حاضر مقدمات تهيه نقشه از برخي بناهاي تاريخي جهت ايجاد پرونده ثبتي و ثبت اين آثار در فهرست ميراث فرهنگي كشور در شرف انجام است

وي در بيان اقدامات انجام شده در بخش صنايع دستي به برگزاري كلاس هاي رايگان آموزش صنايع دستي مختلف منطقه و اعطاي گواهي مربوطه به منظور و حفظ اين صنايع اشاره اي داشت

مسئول ميراث فرهنگي بافق برنامه ميراث فرهنگي جهت ميدان خان و بازارچه آن را چنين شرح داد:

پيگيريهاي مبني بر ثمر رساندن طرح جامعي در مورد اين مجموعه در دستور كار قرارداده و تلاش مي كنيم  طرح جامع  ساماندهي اين مديان را در كنار ساير بناهاي ديگر ازاطراف ان از قبيل مسجد جامع ،خانه وحشي بافقي تهيه كنيم كه اين امر مساعدت وهمكاري ساير ادارات ذير بط را مي طلبد وي اظهار اميدواري كرد در صورت تحقق اين امر يكي از مهمترين بازارچه هاي صنايع دستي در سطح استان را ايجاد نماييم .

اين كارشناس ارشد مرمت و احياي بناهاي تاريخي اعتقاد دارد اثار تاريخي نشانگر فرهنگي هويت پيشينه و گذشته نياكان ماست ونبايد تنها ميراث فرهنگي متولي و محافظ اين دست آثار باشد بلكه اين وظيفه همه آحاد جامعه و ارگانها اعم از دولتي و خصوصي است وي در تقابل اثار تاريخي با پروژه هاي عمراني اتخاذ راهكارهاي منطقي واصولي را خواستار شد واصالت يك شهر را دراثار تاريخي به يادگار مانده از گذشته دانست .

قديريان مسئول ميراث فرهنگي بافق درانتهاي صحبت هاي خود گفت: نگاه به ميراث فرهنگي نگاه به گذشتگان ماست پس با نگاه درست ،درستي آنها را ثابت كنيم .