نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اضافه برداشت از چاههای مجازعمده ترین مشکل شهرستان بافق

اضافه برداشت از چاههای مجازعمده ترین مشکل شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافق، روز چهارشنبه 22 اسفندماه، با حضور فرماندار بافق، رییس اداره منابع آب این شهرستان و دیگر اعضای شورا در فرمانداری تشکیل شد.

رییس اداره منابع آب شهرستان بافق در این شورا، میزان متوسط بارندگی بلند مدت در شهرستان بافق را 53 میلی متر عنوان کرد و افزود: در سال 96 میزان متوسط بارندگی بافق 67.2 میلی متر و در سال 97 این رقم به 50.7 کاهش پیدا کرده است .

علی محمدی ادامه داد: کسری مخزن سفره های آب زیرزمینی در شهرستان بافق، از سال 77 تا کنون 236میلیون مترمکعب بوده است که متوسط سالانه 9.7 میلیون مترمکعب و افت سطح آب های زیرزمینی  10 سانتی متر در هرسال است.

وی اضافه برداشت از چاههای مجاز را یکی از عمده ترین مسائل در شهرستان بافق دانست و خاطر نشان کرد: در حال حاضر ساعت کارکرد تعیین شده برای برداشت از چاهها، 5308 ساعت است که متاسفانه ساعت برداشت فعلی به 6000 ساعت می رسد و اگر بخواهیم به نقطه تعیین شده مجاز برسیم، باید 144 روز خاموشی چاههای کشاورزی در بافق صورت گیرد.  

محمدی خاموشی چاههای کشاورزی در بافق را با هماهنگی کشاورزان عنوان کرد و افزود: در سال آبی 97، تمام خاموشی ها بر اساس خود اظهاری و با هماهنگی کشاورزان انجام شد که این امر رضایت آن ها و کاهش خسارت های احتمالی را به دنبال داشت اما نتوانستیم خاموشی در این شهرستان را به 60 روز مصوب برسانیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاهها، اظهار داشت : در سال 94 تعداد 65 کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و 18 کنتور بر روی چاههای صنعتی و خدماتی نصب شده است .

فرماندار بافق نیز در این شورا خواستار نصب کنتورهای هوشمند و تحویل حجمی آب به کشاورزان شد و اظهار کرد: نمایندگان کشاورزی می توانند پیشنهادهای خود در خصوص نحوه مدیریت مصرف آب  و اعمال طرح خاموشی زمستانه چاههای کشاورزی را در جلسه های آتی شورا مطرح کنند.

 گفتنی است ارائه گزارشی از طرح احیا و تعادل بخشی در شهرستان بافق، وضعیت و نیز برنامه ریزی نصب کنتورهای هوشمند، دستور کار این جلسه از شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بافق بود. منبع: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان یزد/