نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه امور پیمانکاران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق

اطلاعیه امور پیمانکاران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق


اطلاعیه امور پیمانکاران شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق

پیمانکاران شرکت سنگ آهن در نظر دارند نیروهای مورد نیاز خود را از طریق برگزاری آزمون کتبی و عملی انتخاب و بکارگیری نمایند. افراد واجد شرایط میتوانند مدارک ذیل را از تاریخ 14/11/88 لغایت 21/11/88 به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان بافق تحویل نمایند

مدارک مورد نیاز:

1-   فتوکپی شناسنامه صفحه اول یکبرگ

2-   فتوکپی کارت ملی

3-   عکس 4*3 دو قطعه

 

مدرک تحصیلی:

فوق دیپلم الکترونیک یا الکتروتکنیک            3 نفر           مرد

فوق دیپلم مکانیک                                 3 نفر           مرد

دیپلم فنی و غیر فنی طبق شرایط            20 نفر           مرد