نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه
به اطلاع همشهریان محترم می رساند اخیراً شرکتهای با ارائه دستگاههای الکترونیکی با عنوان « کاهش دهنده مصرف برق» اقدام به تبلیغ و فروش ویژه با قیمت دولتی تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها و با تایید وزارت نیرو نموده اند .لازم بذکر است شرکت توانیر هیچگونه گواهی مبنی بر تایید این گونه وسایل صادر ننموده است .
مدیریت توزیع برق شهرستان بافق