نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه

دعوت به همکاری در سرشماری سال 90

با توجه به اجرای سرشماری عمومی مسکن 1390 در مهر و آبان ماه سال جاری متقاضیان که تمایل به همکاری در این سرشماری را دارند می توانند جهت ثبت نام به سایت :www.sci.org.ir مراجعه نمایند.