نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه/

اطلاعیه/با عنایت به اینکه فرماندار محترم شهرستان در نظر دارد از مرداد ماه سال جاری هر هفته یک شب را در مساجد کلیه روستاهای حاشیه شهر بافق از جمله حاجی آباد، صدرآباد، رضائیه، باقرآباد، صادق آباد و... به اتفاق بخشدار محترم مرکزی و روسای ادارات و نهادهای مربوطه حاضر شده و ضمن بررسی پیشرفت یک ساله این روستاها به سوالات اهالی محترم پاسخ داده و چند پروژه شاخص را برای هر روستا در قالب برنامه زمانبندی مشخص تعیین نماید،
 
 لذا از اعضای محترم شوراهای اسلامی و دهیاران محترم روستاهای مذکور تقاضا می گردد مسائل و مشکلات روستاهای محل خدمت خود را جمع بندی نموده و زمان برگزاری این برنامه را که در ابتدای هر هفته به اطلاع آنان خواهد رسید، ضمن اطلاع رسانی برنامه در سطح روستا، مسائل را مطرح نمایند.
 
 روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق.