فرماندار بافق:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق؛ در گفتگوي تلفني زاده رحماني فرماندار بافق با مدير كل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس استان، عارفي اعلام كرد كه مبلغ ٢ ميليارد ريال اعتبار جهت تكميل مدرسه خادميان در قالب اسناد خزانه تامين و به پيمانكار اعلام شده است.

با اين وجود، اين پروژه به جا مانده از سال هاي قبل، مشكل اعتباري نداشته و با شناختي كه از پيمانكار توانمند اين پروژه وجود دارد، در ماه آينده تكميل می گردد.