نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعزام مددجویان بهزیستی شهرستان بافق به مشهد مقدس

اعزام مددجویان بهزیستی شهرستان بافق به مشهد مقدس


اعزام مددجویان بهزیستی شهرستان بافق به مشهد مقدس
مسئول امور اجتماعی  بهزیستی بافق گفت  : در تاریخ 1/3/89 تعداد 10 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت بهزیستی این شهرستان به همراه مددکار مربوطه به مدت یک هفته تحت عنوان طرح رضای جانان که با همکاری بهزیستی استان یزد و خراسان رضوی صورت گرفته  به مشهد مقدس اعزام شدند