نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعضای هیأت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شورای شهرستان بافق مشخص شدند

اعضای هیأت نظارت بر چهارمین دوره انتخابات شورای شهرستان بافق مشخص شدندگفتنی است هیأت نظارت شهرستان مرکب از ۵ نفر از معتمدین محل با تعیین هیأت عالی نظارت استان یزد تشکیل شده است که در اولین نشست این هیأت مسئولیت اعضا نیز مشخص شد.

اعضای هیأت نظارت بر انتخابات “شورای شهر” شهرستان بافق به شرح ذیل می باشند؛

۱- سید محمد میرهدائی / رئیس
۲- حسین ندافیان / نائب رئیس
۳- حاج علی کوشکی زاده / منشی
۴- جواد دهقانزاده / عضو
۵- سید محمد باقی زاده / عضو

لازم به ذکر است در اولین نشست این هیأت که در روز گذشته تشکیل شد ، پس از تعیین مسئولیت هر کدام از اعضا ، شرح وظایف هیأت به شرح ذیل برای اعضا قرائت شد؛

۱- برنامه ریزی جهت استقرار ستاد اداری و تجهیز آن
۲- مطالعه دقیق قانون و آئین نامه های اجرایی انتخابات
۳- تعیین رئیس و نائب رئیس و منشی در اولین جلسه هیات
۴- معرفی هیات های نظارت بخش به استان جهت صدور حکم
۵- ارسال فوری مشخصات هیات های نظارت بخش به هیات های نظارت مرکزی و استان
۶- پیگیری استقرار و انجام انتخابات داخلی هیات های نظارت بخش
۷- برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای آن ها
۸- رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت آن ها در هیات اجرایی بخش رد شده است. (ظرف ۱۰ روز)
۹- مطالعه دقیق شرح وظایف ناظرین و آموزش آنان در جلسات توجیهی حداکثر دو روز قبل از انتخابات
۱۰- معرفی یک ناظر جهت شرکت در کلیه جلسات هیات های اجرایی به منظور نظارت بر صحت انتخابات و اخذ کلیه صورتجلسات و آگهی ها از هیات اجرایی
۱۱- ارسال فوری اسامی داوطلبان به هیات نظارت استان
۱۲- اخذ و رسیدگی به شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها در هیات اجرایی بخش رد شده است.
۱۳- نظارت بر امور تبلیغاتی داوطلبان
۱۴- تعیین ناظر یا ناظرین برای کلیه شعب اخذ رای
۱۵- اعلام نظر در خصوص صحت انتخابات
۱۶- پیشنهاد توقف یا ابطال انتخابات یک یا چند شعبه اخذ رأی در شهر و روستا به هیات نظارت استان با ارائه دلایل مستند
۱۷- همکاری با بازرس های اعزامی از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات

لازم به ذکر است مقدمات تعیین اعضای نظارت انتخابات بخش نیز انجام شده و بزودی اعضای سه نفره آن معرفی خواهند شد.