نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بافق

اعلام اسامی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر بافقبه گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان بافق، در اجرای ماده ۵۱ قانون انتخابات و ماده ۵۶ آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه شهر بافق میرساند که انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۹۲/۳/۲۴  برگزار می شود و اسامی نامزدهای انتخاباتی شورای اسلامی شهر بافق به شرح زیر می باشد:

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

1.         

واحد

اخيگان

محمد رضا

2.         

جواد

اعتمادي

نصرا...

3.         

ابوالفضل

اكبرزاده مرشدي

اصغر

4.         

حسن

اميرزاده بافق

عباس

5.         

محمدحسن

تشكري بافقي

محمد

6.         

كاظم

تفكري بافقي

يحيي

7.         

محمدرضا

تفكري بافقي

غنچه علي

8.         

محمدرسول

تيموري آسفيچي

حسن

9.         

سيدعبدالناصر

حسيني

سيد محمد

10.      

سيدحمزه

حسيني نسب

سید حسین

11.      

حمزه

حمزهء

علي

12.      

محمد

حيدري دهوئي

علي

13.      

محمدرضا

دهقان زاده بافقي

علي

14.      

محمد

دهقان قطرمي

علي

15.      

احمدرضا

رضائي

پيرزاد

16.      

امير

رنجبربافقي

ماشااله

17.      

حميدرضا

رنجبربافقي

ماشاالله

18.      

محمد

رنجبربافقي

ابوالحسن

19.      

مهدي

رنجبربافقي

حجي محمد

20.      

ناصر

رنجبربافقي

جواد

21.      

علي محمد

رهنما

ابوالفضل

22.      

محمود

زينلي بافقي

رضا

23.      

محمود

شاهپورزاده بافقي

رضا

24.      

غلامحسين

شكوهي بافقي

علي

25.      

سيدمحمدرضا

صدربافقي

سيدعباس

26.      

سيدابوتراب

ضيائي بافقي

سيد محمد

27.      

محمدعلي

طالعي بافقي

فرج ا...

28.      

مهدي

طالعي بافقي

ماشا'ا...

29.      

محمدرضا

طلائي مباركه

حبيب

30.      

محمدصالح

عابدي

زین العابدین

31.      

سيدكاظم

عباس زاده بافقي

سيدحسين

32.      

محمد

عباسي بافقي

عبدالحسین

33.      

علي اكبر

عباسيان بافقي

محمد

34.      

محمدمهدي

عسكري باقرآبادي

عبدالحسين

35.      

محمدعلي

فتاحي بافقي

غلامرضا

36.      

مصطفي

فتاحي بافقي

احمد

37.      

حسين

فتاحي فر

علي محمد

38.      

جاويد

فتوحي بافقي

اكبر

39.      

عباسعلي

فتوحي بافقي

علی اکبر

40.      

حميدرضا

فخاري زاده بافقي

رضا

41.      

محمدباقر

قائمي بافقي

احمد

42.      

رضا

محمدعليزاده بافقي

محمد

43.      

حسن

محمدي

محمد

44.      

محمود

مراديان

علي

45.      

سعيد

ملك زاده بافقي

علي

46.      

علي

ميرابي بافقي

عباس

توجه:

۱- نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر هفت نفر است. رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر ۷ نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.

۲- هیات اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری بافق در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای ، آماده دریافت شکایات انتخاباتی می باشد.

۳- شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

مهدی خاوری - فرماندار بافق