نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بافق

اعلام برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بافق


اعلام برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بافق

اعلام برنامه درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) بافق

نظر به رفاه حال همشهریان محترم طی نامه ای از سوی سرپرست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان به فرمانداری بافق برنامه زمانبندی درمانگاه تخصصی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج)به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

 

ردیف

تخصص

پزشک

زمان مراجعه

1

داخلی

دکتر میرترابی دکتر حداد

یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه

2

جراحی

دکتر توانا

یکشنبه چهارشنبه

3

اطفال

دکتر زعیمیان

یکشنبه - دوشنبه سه شنبه

4

زنان

دکتر صدیقی مقدم

شنبه دوشنبه

5

قلب

دکتر حاجی هاشمی

شنبه

6

چشم

دکتر گوهری

سه شنبه آخر ماه

7

پوست

دکتر حاجی حسینی

شنبه

8

رادیولوژی و سونوگرافی

دکتر هدایی

یکشنبه پنج شنبه

9

گوش حلق و بینی

دکتر موسوی

شنبه

10

اعصاب و روان

دکتر فتاحی

سه شنبه چهار شنبه

11

تغذیه

خانم کریم زاده

یکشنبه

12

روانشناس

خانم دهقانی

سه شنبه چهارشنبه