نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

اعلام شماره تلفن مستقيم جهت پاسخ گويي در خصوص طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار

اعلام شماره تلفن مستقيم جهت پاسخ گويي در خصوص طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار


اعلام شماره تلفن مستقيم جهت پاسخ گويي در خصوص طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار

بنا به گزارش روابط عمومی فرمانداری بافق ،شماره تلفن 03524228080 جهت پاسخ گويي به همشهریان گرامی جهت طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها اعلام مي گردد